کناره گیری پزشک جنجالی چلسی از فوتبال

کناره گیری پزشک جنجالی چلسی از فوتبال
پزشک سابق باشگاه چلسی که دوران پر تنشی را با ژوزه مورینیو سپری کرده بود، از فوتبال حرفه ای کناره گیری کرد.

کناره گیری پزشک جنجالی چلسی از فوتبال

پزشک سابق باشگاه چلسی که دوران پر تنشی را با ژوزه مورینیو سپری کرده بود، از فوتبال حرفه ای کناره گیری کرد.
کناره گیری پزشک جنجالی چلسی از فوتبال

خبرگذاری اصفحان

صبحانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author