کمیته فنی استقلال باید کاردان باشد؛/ فکری: بهداد سلیمی در قلب مردم جا دارد

کمیته فنی استقلال باید کاردان باشد؛/ فکری: بهداد سلیمی در قلب مردم جا دارد
سرمربی تیم نساجی مازندران معتقد است که هنوز شرایط تیم‌های لیگ یک مشخص نشده و مسابقات قابل پیش‌بینی نیست.

کمیته فنی استقلال باید کاردان باشد؛/ فکری: بهداد سلیمی در قلب مردم جا دارد

سرمربی تیم نساجی مازندران معتقد است که هنوز شرایط تیم‌های لیگ یک مشخص نشده و مسابقات قابل پیش‌بینی نیست.
کمیته فنی استقلال باید کاردان باشد؛/ فکری: بهداد سلیمی در قلب مردم جا دارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author