کمک 75 هزار پوندی هواداران سلتیک به فلسطینی ها

کمک 75 هزار پوندی هواداران سلتیک به فلسطینی ها
هواداران سلتیک 75 هزار پوند به خیریه های فلسطینی در اعتراض به محرومیت و جریمه فیفا برای آنها پرداخت کردند.

کمک 75 هزار پوندی هواداران سلتیک به فلسطینی ها

هواداران سلتیک 75 هزار پوند به خیریه های فلسطینی در اعتراض به محرومیت و جریمه فیفا برای آنها پرداخت کردند.
کمک 75 هزار پوندی هواداران سلتیک به فلسطینی ها

شبکه خانگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author