کمک کمیته انضباطی به استقلال/ محرومیت سیدمهدی رحمتی تعلیق شد

کمک کمیته انضباطی به استقلال/ محرومیت سیدمهدی رحمتی تعلیق شد
کمیته انضباطی رای خود را درباره دروازه بان تیم استقلال تهران اعلام کرد.

کمک کمیته انضباطی به استقلال/ محرومیت سیدمهدی رحمتی تعلیق شد

کمیته انضباطی رای خود را درباره دروازه بان تیم استقلال تهران اعلام کرد.
کمک کمیته انضباطی به استقلال/ محرومیت سیدمهدی رحمتی تعلیق شد

مد روز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author