کل فوتبال بسیج شده‌اند تا تیم ملی موفق باشد/ فرکی: مخفی‎کاری‌های کی‌روش به موقع بود

کل فوتبال بسیج شده‌اند تا تیم ملی موفق باشد/ فرکی: مخفی‎کاری‌های کی‌روش به موقع بود
سرمربی تیم سایپای تهران اعتقاد دارد تعطیلی ایجاد شده به سود تیمش خواهد بود؛ او از آینده روشن سایپا می‎‌گوید و نسبت به شرایط تیم ملی خوشبین است.

کل فوتبال بسیج شده‌اند تا تیم ملی موفق باشد/ فرکی: مخفی‎کاری‌های کی‌روش به موقع بود

سرمربی تیم سایپای تهران اعتقاد دارد تعطیلی ایجاد شده به سود تیمش خواهد بود؛ او از آینده روشن سایپا می‎‌گوید و نسبت به شرایط تیم ملی خوشبین است.
کل فوتبال بسیج شده‌اند تا تیم ملی موفق باشد/ فرکی: مخفی‎کاری‌های کی‌روش به موقع بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author