کلیولند باز هم مغلوب تورونتو شد

کلیولند باز هم مغلوب تورونتو شد
تیم کلیولند کاوالیرز برای دومین بار متوالی در فینال کنفرانس شرق لیگ NBA مغلوب تورونتو شد.

کلیولند باز هم مغلوب تورونتو شد

تیم کلیولند کاوالیرز برای دومین بار متوالی در فینال کنفرانس شرق لیگ NBA مغلوب تورونتو شد.
کلیولند باز هم مغلوب تورونتو شد

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author