کلوپ: از داشتن این بازیکنان خوشحالم

کلوپ: از داشتن این بازیکنان خوشحالم
یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول، پس از پیروزی 2-1 تیمش مقابل وست بروم، اعلام کرد نتیجه تساوی برای این دیدار می توانست یک جوک باشد.

کلوپ: از داشتن این بازیکنان خوشحالم

یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول، پس از پیروزی 2-1 تیمش مقابل وست بروم، اعلام کرد نتیجه تساوی برای این دیدار می توانست یک جوک باشد.
کلوپ: از داشتن این بازیکنان خوشحالم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author