کلودیو رانیری در حال و هوای مورینیو (عکس)

کلودیو رانیری در حال و هوای مورینیو (عکس)
تصویری که عکاسان از کلودیو رانیری بعد از شکست امروز لسترسیتی مقابل واتفورد ثبت کردند، شباهت زیادی به عکس هایی دارد که در همین مقطع از فصل قبل از ژوزه مورینیو دیده بودیم.

کلودیو رانیری در حال و هوای مورینیو (عکس)

تصویری که عکاسان از کلودیو رانیری بعد از شکست امروز لسترسیتی مقابل واتفورد ثبت کردند، شباهت زیادی به عکس هایی دارد که در همین مقطع از فصل قبل از ژوزه مورینیو دیده بودیم.
کلودیو رانیری در حال و هوای مورینیو (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author