کلاس‌آموزشی‌علم‌تمرین‌‌وزنه‌برداری‌برگزار‌شد

کلاس‌آموزشی‌علم‌تمرین‌‌وزنه‌برداری‌برگزار‌شد
کلاس آموزش اصول علمی تمرین در وزنه برداری امروز (سه شنبه) با حضور یکصد نفر از شرکت کنندگان ایرانی و خارجی در هتل المپیک تهران برگزار شد

کلاس‌آموزشی‌علم‌تمرین‌‌وزنه‌برداری‌برگزار‌شد

کلاس آموزش اصول علمی تمرین در وزنه برداری امروز (سه شنبه) با حضور یکصد نفر از شرکت کنندگان ایرانی و خارجی در هتل المپیک تهران برگزار شد
کلاس‌آموزشی‌علم‌تمرین‌‌وزنه‌برداری‌برگزار‌شد

فانتزی

label, , ,

About the author