کفش‌های ویژه گریزمان برای دربی مادرید(عکس)

کفش‌های ویژه گریزمان برای دربی مادرید(عکس)
آنتوان گریزمان با وجود مصدومیت در بازی فرانسه و سوئد، می تواند اتلتیکو را روز شنبه آینده در دربی مادرید مقابل رئال همراهی کند.

کفش‌های ویژه گریزمان برای دربی مادرید(عکس)

آنتوان گریزمان با وجود مصدومیت در بازی فرانسه و سوئد، می تواند اتلتیکو را روز شنبه آینده در دربی مادرید مقابل رئال همراهی کند.
کفش‌های ویژه گریزمان برای دربی مادرید(عکس)

دانلود مستقیم تانگو جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author