کشف مواد شیمیایی ضد سرطان در حلزون

کشف مواد شیمیایی ضد سرطان در حلزون
پژوهشگران از وجود مواد شیمیایی ضد سرطان در تخم حلزون خبر دادند.
۱۱:۱۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


کشف مواد شیمیایی ضد سرطان در حلزون

پژوهشگران از وجود مواد شیمیایی ضد سرطان در تخم حلزون خبر دادند.
۱۱:۱۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


کشف مواد شیمیایی ضد سرطان در حلزون

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author