کشف اجساد دو فرانسوی در سواحل ماداگاسکار

کشف اجساد دو فرانسوی در سواحل ماداگاسکار
به گزارش خبرگزاری فرانسه ازآنتاناناریوو، مقامات محلی در شهر بندری سنت-ماری، واقع در شمال شرقی ماداگاسکار روز یکشنبه اعلام کردنداجساد دو جوان فرانسوی که با یک موسسه غیر دولتی همکاری می کردند، در سواحل این کشور کشف شد.
۱۰:۵۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱ شهریور


کشف اجساد دو فرانسوی در سواحل ماداگاسکار

به گزارش خبرگزاری فرانسه ازآنتاناناریوو، مقامات محلی در شهر بندری سنت-ماری، واقع در شمال شرقی ماداگاسکار روز یکشنبه اعلام کردنداجساد دو جوان فرانسوی که با یک موسسه غیر دولتی همکاری می کردند، در سواحل این کشور کشف شد.
۱۰:۵۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱ شهریور


کشف اجساد دو فرانسوی در سواحل ماداگاسکار

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author