کشته شدن ۶۵ تروریست استرالیایی در عراق و سوریه

کشته شدن ۶۵ تروریست استرالیایی در عراق و سوریه
وزیر دادگستری استرالیا با اشاره به تصویب چهار قانون امنیت ملی و مقابله با تروریسم قابل توجه از سال ۲۰۱۴ در استرالیا، گفت: ماه آینده دو قانون جدید دیگر در مورد طرح های پیشگیرانه و بازداشت افراد مشکوک به حمایت از گروه های تروریستی در مجلس مطرح می شود.
۱۵:۳۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


کشته شدن ۶۵ تروریست استرالیایی در عراق و سوریه

وزیر دادگستری استرالیا با اشاره به تصویب چهار قانون امنیت ملی و مقابله با تروریسم قابل توجه از سال ۲۰۱۴ در استرالیا، گفت: ماه آینده دو قانون جدید دیگر در مورد طرح های پیشگیرانه و بازداشت افراد مشکوک به حمایت از گروه های تروریستی در مجلس مطرح می شود.
۱۵:۳۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


کشته شدن ۶۵ تروریست استرالیایی در عراق و سوریه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author