کشته شدن ۲ نفر بر اثر تیراندازی در دانشگاه کالیفرنیا

کشته شدن ۲ نفر بر اثر تیراندازی در دانشگاه کالیفرنیا
پلیس آمریکا کشته شدن ۲ نفر بر اثر تیراندازی در دانشگاه کالیفرنیا را تائید کرد.
۲۳:۳۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


کشته شدن ۲ نفر بر اثر تیراندازی در دانشگاه کالیفرنیا

پلیس آمریکا کشته شدن ۲ نفر بر اثر تیراندازی در دانشگاه کالیفرنیا را تائید کرد.
۲۳:۳۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


کشته شدن ۲ نفر بر اثر تیراندازی در دانشگاه کالیفرنیا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author