کسی که توان پرداخت دیه ندارد، زندانی نمی شود

کسی که توان پرداخت دیه ندارد، زندانی نمی شود
بیمه مرکزی اعلام کرد: از این پس کسی به علت ناتوانی در پرداخت دیه؛ زندانی نخواهد شد.
۱۱:۳۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۴ شهریور


کسی که توان پرداخت دیه ندارد، زندانی نمی شود

بیمه مرکزی اعلام کرد: از این پس کسی به علت ناتوانی در پرداخت دیه؛ زندانی نخواهد شد.
۱۱:۳۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۴ شهریور


کسی که توان پرداخت دیه ندارد، زندانی نمی شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author