کسر سه امتیاز از استقلال تایید نشد

کسر سه امتیاز از استقلال تایید نشد
در فضای مجازی آمده که فیفا سه امتیاز از استقلال به دلیل بدهی معوقه به توزی کسر کرده و اگر ظرف مدت تعیین شده این بدهی را پرداخت نکند با کسر سه امتیاز دیگر مواجه می شود.

کسر سه امتیاز از استقلال تایید نشد

در فضای مجازی آمده که فیفا سه امتیاز از استقلال به دلیل بدهی معوقه به توزی کسر کرده و اگر ظرف مدت تعیین شده این بدهی را پرداخت نکند با کسر سه امتیاز دیگر مواجه می شود.
کسر سه امتیاز از استقلال تایید نشد

خرید بک لینک
label, , , , , , , , , , , ,

About the author