کسب علم به قیمت صخره نوردی روزانه!+ عکس

کسب علم به قیمت صخره نوردی روزانه!+ عکس
دانش آموزان یکی از روستاهای استان سیچوان چین مشقت ها و سختی های زیادی را برای رسیدن به مدرسه متحمل می شوند.
۲۰:۵۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


کسب علم به قیمت صخره نوردی روزانه!+ عکس

دانش آموزان یکی از روستاهای استان سیچوان چین مشقت ها و سختی های زیادی را برای رسیدن به مدرسه متحمل می شوند.
۲۰:۵۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


کسب علم به قیمت صخره نوردی روزانه!+ عکس

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author