کریمی: در شرایط ایده‌آل هم بودم در بازی ستارگان شرکت نمی‌کردم/ هواداران دلیل این موضوع را می‌دانند

کریمی: در شرایط ایده‌آل هم بودم در بازی ستارگان شرکت نمی‌کردم/ هواداران دلیل این موضوع را می‌دانند
تسنیم نوشت: کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران گفت که در بازی ستارگان فوتبال لالیگا و ستارگان پیشکسوت فوتبال ایران شرکت نخواهد کرد.

کریمی: در شرایط ایده‌آل هم بودم در بازی ستارگان شرکت نمی‌کردم/ هواداران دلیل این موضوع را می‌دانند

تسنیم نوشت: کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران گفت که در بازی ستارگان فوتبال لالیگا و ستارگان پیشکسوت فوتبال ایران شرکت نخواهد کرد.
کریمی: در شرایط ایده‌آل هم بودم در بازی ستارگان شرکت نمی‌کردم/ هواداران دلیل این موضوع را می‌دانند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author