کریس رونالدو در جایگاه گرد مولر و رابی کین

کریس رونالدو در جایگاه گرد مولر و رابی کین
ستاره تیم‎ملی پرتغال در دیدار دیشب مقابل لتونی دو گل از 4 گل تیمش را به ثمر رساند.

کریس رونالدو در جایگاه گرد مولر و رابی کین

ستاره تیم‎ملی پرتغال در دیدار دیشب مقابل لتونی دو گل از 4 گل تیمش را به ثمر رساند.
کریس رونالدو در جایگاه گرد مولر و رابی کین

ارتقا اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author