کروس: آنچلوتی از هر نظر بی‌همتاست

کروس: آنچلوتی از هر نظر بی‌همتاست
هافبک رئال معتقد است بازیکنان بایرن باید از آمدن آنچلوتی خوشحال باشند.

کروس: آنچلوتی از هر نظر بی‌همتاست

هافبک رئال معتقد است بازیکنان بایرن باید از آمدن آنچلوتی خوشحال باشند.
کروس: آنچلوتی از هر نظر بی‌همتاست

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author