کرملاچعب: از پرسپولیس به تیم ملی می‌رسم

کرملاچعب: از پرسپولیس به تیم ملی می‌رسم
رضا کرملا چعب خرید جدید پرسپولیسی‌ها می‌گوید تمام تمرکزش را برای موفقیت پرسپولیس گذاشته است.

کرملاچعب: از پرسپولیس به تیم ملی می‌رسم

رضا کرملا چعب خرید جدید پرسپولیسی‌ها می‌گوید تمام تمرکزش را برای موفقیت پرسپولیس گذاشته است.
کرملاچعب: از پرسپولیس به تیم ملی می‌رسم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author