کرانچار: قرارداد کریمی هنوز به ثبت نرسیده است

کرانچار: قرارداد کریمی هنوز به ثبت نرسیده است
زلاتکو کرانچار، سرمربی تیم دینامو زاگرب کرواسی دلیل بازی نکردن علی کریمی، بازیکن جدید ایرانی تیمش را ثبت نشدن قراردادش اعلام کرد.

کرانچار: قرارداد کریمی هنوز به ثبت نرسیده است

زلاتکو کرانچار، سرمربی تیم دینامو زاگرب کرواسی دلیل بازی نکردن علی کریمی، بازیکن جدید ایرانی تیمش را ثبت نشدن قراردادش اعلام کرد.
کرانچار: قرارداد کریمی هنوز به ثبت نرسیده است

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author