کرانچار: در رختکن اشک شوق ریختیم

کرانچار: در رختکن اشک شوق ریختیم
سرمربی تیم دینامو زاگرب کرواسی پس از صعود تیمش به مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با حذف سالزبورگ اتریش گفت: این صعود یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های دوران مربیگری‌ام است.

کرانچار: در رختکن اشک شوق ریختیم

سرمربی تیم دینامو زاگرب کرواسی پس از صعود تیمش به مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با حذف سالزبورگ اتریش گفت: این صعود یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های دوران مربیگری‌ام است.
کرانچار: در رختکن اشک شوق ریختیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author