کاپیتان تیم ملی آلمان خداحافظی کرد

کاپیتان تیم ملی آلمان خداحافظی کرد
باستین شواین‌اشتایگر با انتشار بیانیه‌ای در اینستاگرامش از فوتبال ملی خداحافظی کرد.

کاپیتان تیم ملی آلمان خداحافظی کرد

باستین شواین‌اشتایگر با انتشار بیانیه‌ای در اینستاگرامش از فوتبال ملی خداحافظی کرد.
کاپیتان تیم ملی آلمان خداحافظی کرد

شهر خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author