کاپیتان آرسنال در آستانه بازگشت به میادین

کاپیتان آرسنال در آستانه بازگشت به میادین
پر مرتساکر، کاپیتان آرسنال، اعلام کرد آماده است تا برای اولین بار در این فصل برای توپچی ها به میدان برود.

کاپیتان آرسنال در آستانه بازگشت به میادین

پر مرتساکر، کاپیتان آرسنال، اعلام کرد آماده است تا برای اولین بار در این فصل برای توپچی ها به میدان برود.
کاپیتان آرسنال در آستانه بازگشت به میادین

نصب تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author