کاپلو در آستانه هدایت اینترمیلان

کاپلو در آستانه هدایت اینترمیلان
به نظر می رسد به زودی شاهد تغییر و تحولاتی روی نیمکت نراتزوری ها باشیم و احتمال برکناری دی بوئر، لحظه به لحظه افزایش می یابد.​​​​​​​

کاپلو در آستانه هدایت اینترمیلان

به نظر می رسد به زودی شاهد تغییر و تحولاتی روی نیمکت نراتزوری ها باشیم و احتمال برکناری دی بوئر، لحظه به لحظه افزایش می یابد.​​​​​​​
کاپلو در آستانه هدایت اینترمیلان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author