کاوه رضایی: برد استقلال مهم است نه اسم گلزن

کاوه رضایی: برد استقلال مهم است نه اسم گلزن
زننده تک گل استقلال در بازی با سیاه جامگان می‌گوید برد تیمش مهمتر از گلی است که خودش زده.

کاوه رضایی: برد استقلال مهم است نه اسم گلزن

زننده تک گل استقلال در بازی با سیاه جامگان می‌گوید برد تیمش مهمتر از گلی است که خودش زده.
کاوه رضایی: برد استقلال مهم است نه اسم گلزن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author