کاوانی: فشاری از جانشینی زلاتان حس نمی‌کنم

کاوانی: فشاری از جانشینی زلاتان حس نمی‌کنم
ادینسون کاوانی، مهاجم پاری سن ژرمن مدعی شد که فشاری از بابت جانشینی زلاتان حس نمی‌کند.

کاوانی: فشاری از جانشینی زلاتان حس نمی‌کنم

ادینسون کاوانی، مهاجم پاری سن ژرمن مدعی شد که فشاری از بابت جانشینی زلاتان حس نمی‌کند.
کاوانی: فشاری از جانشینی زلاتان حس نمی‌کنم

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author