کاوانی: بازی دشواری را پشت سر گذاشتیم

کاوانی: بازی دشواری را پشت سر گذاشتیم
ادینسون کاوانی، ستاره اروگوئه ای پاری سن ژرمن بعد از درخشش در لیگ قهرمانان، اذعان داشت که نیمه اول دشواری را در برابر لودوگورتس سپری کرده اند.

کاوانی: بازی دشواری را پشت سر گذاشتیم

ادینسون کاوانی، ستاره اروگوئه ای پاری سن ژرمن بعد از درخشش در لیگ قهرمانان، اذعان داشت که نیمه اول دشواری را در برابر لودوگورتس سپری کرده اند.
کاوانی: بازی دشواری را پشت سر گذاشتیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author