کاهش ۸ / ۲ درصدی تلفات تصادفات جاده ای

کاهش ۸ / ۲ درصدی تلفات تصادفات جاده ای
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور از کاهش ۸ / ۲ درصدی تلفات تصادفات جاده ای در چهار ماهه نخست امسال خبر داد.
۱۳:۵۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


کاهش ۸ / ۲ درصدی تلفات تصادفات جاده ای

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور از کاهش ۸ / ۲ درصدی تلفات تصادفات جاده ای در چهار ماهه نخست امسال خبر داد.
۱۳:۵۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


کاهش ۸ / ۲ درصدی تلفات تصادفات جاده ای

label, , , , , , , , , , , ,

About the author