کاهش ۱۹۱ واحدی شاخص بورس

کاهش ۱۹۱ واحدی شاخص بورس
درمعاملات امروز بورس اوراق بهادار تهران سهامداران حدود۵۰۵ میلیون برگ سهم و حق تقدم به ارزش ۱ هزار و ۱۹۹ میلیارد ریال داد و ستد کردند.
۱۶:۴۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


کاهش ۱۹۱ واحدی شاخص بورس

درمعاملات امروز بورس اوراق بهادار تهران سهامداران حدود۵۰۵ میلیون برگ سهم و حق تقدم به ارزش ۱ هزار و ۱۹۹ میلیارد ریال داد و ستد کردند.
۱۶:۴۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


کاهش ۱۹۱ واحدی شاخص بورس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author