کاهش قاچاق در آماردهی دولت/ ویترین مغازه ها چه می گویند؟!

کاهش قاچاق در آماردهی دولت/ ویترین مغازه ها چه می گویند؟!
سخنگوی ستاد قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دغدغه مسئولان در مبارزه با قاچاق، جدی است، گفت: حجم قاچاق کالا با ۱۰ میلیارد دلار کاهش از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ رسید.
۲۳:۰۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


کاهش قاچاق در آماردهی دولت/ ویترین مغازه ها چه می گویند؟!

سخنگوی ستاد قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دغدغه مسئولان در مبارزه با قاچاق، جدی است، گفت: حجم قاچاق کالا با ۱۰ میلیارد دلار کاهش از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ رسید.
۲۳:۰۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


کاهش قاچاق در آماردهی دولت/ ویترین مغازه ها چه می گویند؟!

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author