کاهش قابل توجه خشونت‌ها در سوریه

کاهش قابل توجه خشونت‌ها در سوریه
فرستاده ویژه سازمان ملل در امورسوریه گفت: با رعایت آتش بس شاهد کاهش خشونت ها بوده ایم.
۰۹:۳۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۴ شهریور


کاهش قابل توجه خشونت‌ها در سوریه

فرستاده ویژه سازمان ملل در امورسوریه گفت: با رعایت آتش بس شاهد کاهش خشونت ها بوده ایم.
۰۹:۳۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۴ شهریور


کاهش قابل توجه خشونت‌ها در سوریه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author