کاهش بیش از ۵۰ درصدی سوددهی خودروساز بزرگ اروپا

کاهش بیش از ۵۰ درصدی سوددهی خودروساز بزرگ اروپا
بزرگ ترین شرکت خودروسازی اروپا از کاهش شدید سوددهی سه ماهه گذشته خود خبر داد.
۱۱:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


کاهش بیش از ۵۰ درصدی سوددهی خودروساز بزرگ اروپا

بزرگ ترین شرکت خودروسازی اروپا از کاهش شدید سوددهی سه ماهه گذشته خود خبر داد.
۱۱:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


کاهش بیش از ۵۰ درصدی سوددهی خودروساز بزرگ اروپا

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author