کانون چوگان قهرمان جام دولت

کانون چوگان قهرمان جام دولت
در دیدار پایانی رقابت های هفته دولت، تیم کانون چوگان ۵-۲ قصر فیروزه را شکست داد و قهرمان شد.
۱۳:۳۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


کانون چوگان قهرمان جام دولت

در دیدار پایانی رقابت های هفته دولت، تیم کانون چوگان ۵-۲ قصر فیروزه را شکست داد و قهرمان شد.
۱۳:۳۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


کانون چوگان قهرمان جام دولت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author