کانته واحتمال پیوستن او به رئال مادرید

کانته واحتمال پیوستن او به رئال مادرید
پاتریس گارانده، سرمربی سابق انگولو کانته مدعی شد که احتمال حضور هافبک ‌فرانسوی در رئال مادرید وجود دارد.

کانته واحتمال پیوستن او به رئال مادرید

پاتریس گارانده، سرمربی سابق انگولو کانته مدعی شد که احتمال حضور هافبک ‌فرانسوی در رئال مادرید وجود دارد.
کانته واحتمال پیوستن او به رئال مادرید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author