کاظم‌زاده پیروز شد/ 4 نماینده بوکس ایران فردا روی رینگ می‌روند

کاظم‌زاده پیروز شد/ 4 نماینده بوکس ایران فردا روی رینگ می‌روند
سجاد کاظم‌زاده مبارزات خود در رقابت‌های قاره ‌ی چین را با یک پیروزی مقتدرانه آغاز کرد.

کاظم‌زاده پیروز شد/ 4 نماینده بوکس ایران فردا روی رینگ می‌روند

سجاد کاظم‌زاده مبارزات خود در رقابت‌های قاره ‌ی چین را با یک پیروزی مقتدرانه آغاز کرد.
کاظم‌زاده پیروز شد/ 4 نماینده بوکس ایران فردا روی رینگ می‌روند

دانلود سریال و آهنگ

ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author