کار ارزشمند انصاری‌فرد بعد از گلزنی (عکس)

کار ارزشمند انصاری‌فرد بعد از گلزنی (عکس)
کریم انصاری فرد گل خود در بازی این هفته تیمش را به هم تیمی مصدوم خود تقدیم کرد.

کار ارزشمند انصاری‌فرد بعد از گلزنی (عکس)

کریم انصاری فرد گل خود در بازی این هفته تیمش را به هم تیمی مصدوم خود تقدیم کرد.
کار ارزشمند انصاری‌فرد بعد از گلزنی (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author