کارگاه صنایع دستی با همت زوج کارآفرین

کارگاه صنایع دستی با همت زوج کارآفرین
زوج کارافرین مشهدی با همت و پشتکار توانسته اند ضمن بهره گیری خلاقیت و راه اندازی کارگاه صنایع دستی، به اقتصاد زندگی خود و چند خانواده دیگر رونق دهند.
۱۷:۴۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


کارگاه صنایع دستی با همت زوج کارآفرین

زوج کارافرین مشهدی با همت و پشتکار توانسته اند ضمن بهره گیری خلاقیت و راه اندازی کارگاه صنایع دستی، به اقتصاد زندگی خود و چند خانواده دیگر رونق دهند.
۱۷:۴۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


کارگاه صنایع دستی با همت زوج کارآفرین

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author