کاروان رئال به میلان رسید(گزارش تصویری)

کاروان رئال به میلان رسید(گزارش تصویری)
کاروان رئال مادرید برای برگزاری فینال لیگ قهرمانان اروپا به میلان رسید.

کاروان رئال به میلان رسید(گزارش تصویری)

کاروان رئال مادرید برای برگزاری فینال لیگ قهرمانان اروپا به میلان رسید.
کاروان رئال به میلان رسید(گزارش تصویری)

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author