کارلوس کی روش:زمین نداریم،تمرین نمی کنیم

کارلوس کی روش:زمین نداریم،تمرین نمی کنیم
رسانه مجازی تیم ملی نوشت:سرمربی تیم ملی دلیل تمرین نکردن امروز ملی پوشان را اعلام کرد.

کارلوس کی روش:زمین نداریم،تمرین نمی کنیم

رسانه مجازی تیم ملی نوشت:سرمربی تیم ملی دلیل تمرین نکردن امروز ملی پوشان را اعلام کرد.
کارلوس کی روش:زمین نداریم،تمرین نمی کنیم

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author