کارشکنی در صدور ویزا برای نوجوانان تکواندو‌کار

کارشکنی در صدور ویزا برای نوجوانان تکواندو‌کار
یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان در حالی تا دقایقی دیگر در بورنابی کانادا آغاز می شود که کشور میزبان از صدور ویزا به داور، کادر فنی و پزشک تیم نوجوانان ایران خودداری کرد.

کارشکنی در صدور ویزا برای نوجوانان تکواندو‌کار

یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان در حالی تا دقایقی دیگر در بورنابی کانادا آغاز می شود که کشور میزبان از صدور ویزا به داور، کادر فنی و پزشک تیم نوجوانان ایران خودداری کرد.
کارشکنی در صدور ویزا برای نوجوانان تکواندو‌کار

دانلود مستقیم تانگو جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author