ژولیو باپتیستا:/ برای پیروزی بر بارسلونا، رئال باید 150% آماده باشد

ژولیو باپتیستا:/ برای پیروزی بر بارسلونا، رئال باید 150% آماده باشد
هافبک سابق رئال مادرید می گوید کار این تیم برای غلبه بر بارسلونا بسیار دشوار است.

ژولیو باپتیستا:/ برای پیروزی بر بارسلونا، رئال باید 150% آماده باشد

هافبک سابق رئال مادرید می گوید کار این تیم برای غلبه بر بارسلونا بسیار دشوار است.
ژولیو باپتیستا:/ برای پیروزی بر بارسلونا، رئال باید 150% آماده باشد

فروش بک لینک label, , , , , , , , , , , ,

About the author