ژاپنی ها جنگل های ایران را حفاظت می کنند

ژاپنی ها جنگل های ایران را حفاظت می کنند
نماینده مقیم آژانس بین المللی همکاری ژاپن (جایکا) در ایران اعلام کرد: ژاپنی ها در قالب طرح جایکا، مصمم به اجرای طرح های حفاظت از جنگل های زاگرس به ویژه جنگل های چهارمحال و بختیاری هستند.
۲۰:۵۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


ژاپنی ها جنگل های ایران را حفاظت می کنند

نماینده مقیم آژانس بین المللی همکاری ژاپن (جایکا) در ایران اعلام کرد: ژاپنی ها در قالب طرح جایکا، مصمم به اجرای طرح های حفاظت از جنگل های زاگرس به ویژه جنگل های چهارمحال و بختیاری هستند.
۲۰:۵۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


ژاپنی ها جنگل های ایران را حفاظت می کنند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author