ژاوی: کوتینیو باعث پیشرفت بارسلونا می شود

ژاوی: کوتینیو باعث پیشرفت بارسلونا می شود
ژاوی، ستاره سابق خط میانی بارسلونا از شایعات پیوستن فیلیپ کوتینیو، ستاره برزیلی لیورپول به بارسا استقبال کرد.

ژاوی: کوتینیو باعث پیشرفت بارسلونا می شود

ژاوی، ستاره سابق خط میانی بارسلونا از شایعات پیوستن فیلیپ کوتینیو، ستاره برزیلی لیورپول به بارسا استقبال کرد.
ژاوی: کوتینیو باعث پیشرفت بارسلونا می شود

کانال تلگرام اکسین چنل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author