ژاوی: ویلشر به بازی کردن احتیاج دارد

ژاوی: ویلشر به بازی کردن احتیاج دارد
ژاوی، ستاره سابق بارسلونا معتقد است که جک ویلشر، هافبک میانی آرسنال باید به جایی برود که بتواند بیشتر بازی کند.

ژاوی: ویلشر به بازی کردن احتیاج دارد

ژاوی، ستاره سابق بارسلونا معتقد است که جک ویلشر، هافبک میانی آرسنال باید به جایی برود که بتواند بیشتر بازی کند.
ژاوی: ویلشر به بازی کردن احتیاج دارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author