چه کسی جای لوزانو را در تیم‌ملی والیبال می‌گیرد؟

چه کسی جای لوزانو را در تیم‌ملی والیبال می‌گیرد؟
روز گذشته فدراسیون والیبال رسما اعلام کرد که لوزانو دیگر با تیم‌ملی ایران همکاری نخواهد کرد.

چه کسی جای لوزانو را در تیم‌ملی والیبال می‌گیرد؟

روز گذشته فدراسیون والیبال رسما اعلام کرد که لوزانو دیگر با تیم‌ملی ایران همکاری نخواهد کرد.
چه کسی جای لوزانو را در تیم‌ملی والیبال می‌گیرد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author