چهره 12 تیم صعود کننده مشخص شد/ احتمال همگروهی ایران و عربستان در دور نهایی!

چهره 12 تیم صعود کننده مشخص شد/ احتمال همگروهی ایران و عربستان در دور نهایی!
ایران، قطر، ژاپن، عراق، کره جنوبی، چین، عربستان، تایلند، سوریه، امارات، استرالیا و ازبکستان 12 تیم صعود کننده به دور نهایی مرحله مقدماتی جام جهانی آتی در آسیا هستند.

چهره 12 تیم صعود کننده مشخص شد/ احتمال همگروهی ایران و عربستان در دور نهایی!

ایران، قطر، ژاپن، عراق، کره جنوبی، چین، عربستان، تایلند، سوریه، امارات، استرالیا و ازبکستان 12 تیم صعود کننده به دور نهایی مرحله مقدماتی جام جهانی آتی در آسیا هستند.
چهره 12 تیم صعود کننده مشخص شد/ احتمال همگروهی ایران و عربستان در دور نهایی!

خرید غذا

افق

label, , , , , , , , , , , ,

About the author