چهارمین نشست «مجمع جهانی باکو» آغاز شد

چهارمین نشست «مجمع جهانی باکو» با حضور رهبران پیشین و سیاستمداران ۵۳ کشور جهان در پایتخت جمهوری آذربایجان آغاز شد.
۱۱:۱۹ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۲۰ اسفند


خبر دانشجویی

ساخت بنر

label, , , , , , , , ,

About the author