چهارسوی لیگ/ تحریم ها مانع پرداخت دستمزد فغانی و کمک داورهای بین المللی است

چهارسوی لیگ/ تحریم ها مانع پرداخت دستمزد فغانی و کمک داورهای بین المللی است
علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال کشورمان که به همراه دو کمک داورش دیدار آلمان و برزیل را در فینال مسابقات فوتبال المپیک ریو ۲۰۱۶ قضاوت کرده است، گفت: به علت تحریم ها امکان دریافت دستمزد خود را نداریم.
۲۳:۲۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


چهارسوی لیگ/ تحریم ها مانع پرداخت دستمزد فغانی و کمک داورهای بین المللی است

علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال کشورمان که به همراه دو کمک داورش دیدار آلمان و برزیل را در فینال مسابقات فوتبال المپیک ریو ۲۰۱۶ قضاوت کرده است، گفت: به علت تحریم ها امکان دریافت دستمزد خود را نداریم.
۲۳:۲۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


چهارسوی لیگ/ تحریم ها مانع پرداخت دستمزد فغانی و کمک داورهای بین المللی است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author